De meeste webshops maken gebruik van een e-commerce platform en content management systeem (CMS) – de ene keer wel, de andere keer niet geïntegreerd of gekoppeld aan elkaar. Beide systemen zijn ook sterk uitgebreid in functionaliteit, waardoor veel e-commerce platformen ook als CMS te gebruiken zijn – en vice versa.

Een e-commerce platform gooit u uiteraard niet zomaar overboord. U bent er immers mee bekend en heeft er fors in geïnvesteerd. Ondernemingen dienen de keuze voor een nieuw platform echter te overwegen wanneer:

  • het platform structureel niet meer up-to-date is op het gebied van technische vernieuwing. Ten minste moet het systeem vandaag goed kunnen werken voor mobiel gebruik. Omdat veel technische vernieuwingen buiten het systeem plaats zullen vinden is het ook belangrijk dat er voldoende (eenvoudige en stabiele) mogelijkheden zijn om uw platform te koppelen met andere systemen, bijvoorbeeld middels een standaard plug-in of API;
  • het platform niet meer eenvoudig is aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Kleine veranderingen in het ontwerp voor een betere gebruikservaring (UX) moeten uiteraard eenvoudig door te voeren zijn. Lange laadtijden van het digitale aanbod zullen de bezoekers irriteren.

IS UW E-COMMERCE SYSTEEM VEROUDERD?

Wanneer er niet regelmatig updates van de technologie worden uitgebracht, dan is dat eigenlijk al een stevig signaal dat het systeem mogelijk verouderd raakt. Ook loopt u dan waarschijnlijk een groter beveiligingsrisico of een kans dat uw systeem niet meer kan voldoen aan de juridisch gestelde eisen.

Er zijn ook organisatorische factoren die geen directe relatie hebben met het e-commerce platform, maar waardoor u toch dient te overwegen of een ander platform uw onderneming niet beter kan ondersteunen. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • uw onderneming fuseert met een andere onderneming, waardoor u waarschijnlijk efficiënter zal kunnen gaan werken als u via een enkel systeem werkt;
  • binnen de strategie van uw onderneming kiest u voor centralisering van bepaalde IT- en/of marketingfuncties – of juist voor decentralisatie;
  • uw onderneming heeft nood aan verdere integratie binnen de leveringsketen (ook wel supply chain integration genoemd), waardoor er grotere eisen zijn om uw e-commerce platform te kunnen integreren met andere systemen;
  • uw onderneming kiest voor een expliciete omnichannelstrategie, waarbij het van essentieel belang is dat u een holistisch beeld heeft van uw klant, via diverse kanalen. Ook zo onstaan er grotere eisen om uw e-commerce platform te kunnen integreren met andere systemen.