ONLINE SERVICE EN VERKOOP VOOR PRODUCENTEN

Webinar, 9 maart 2017

In deze webinar introduceerden wij verschillende e-commerce mogelijkheden voor producenten, groot en klein. Internet verandert ook het business model van (traditionele) makers en fabrikanten. In deze presentatie worden enkele e-commerce scenario’s toegelicht.

ZOEKT U EEN ERVAREN SPREKER?

Organiseert u een evenement waarbij een presentatie van 20 tot 60 minuten over e-commerce of digitalisering een welkome aanvulling zou zijn?