Online is alles meetbaar en bij te sturen. Maar wanneer u aan een substantieel online aanbod werkt, dan adviseren wij u de gebruiker reeds voor livegang voldoende bij het ontwikkelingsproces te betrekken. Zo vermijd u dure ontwikkelingen waarin uw klanten geen toegevoegde waarde zien en onnodige veranderingen in functionaliteit.

In de aanpak van EMAKERS proberen we (voor zowel klein als groot budget) de gebruiker enerzijds bij het ontwikkelingsproces te betrekken om het juiste te ontwerpen – en anderzijds voor het juiste ontwerp. We hanteren hiervoor enkele bewezen methodes, zoals hieronder beschreven.


Creatieve brainstorms: de e-commerce inspiratiesessie

EMAKERS’ e-commerce inspiratesessie is een creatieve brainstorm met (klant)experts binnen uw eigen organisatie met als doel om online verkoop- en service opportuniteiten te spotten.


Taakanalyse Google Analytics

Heeft u reeds een bestaande website of webshop, dan heeft u waarschijnlijk reeds een schat aan klantinformatie met behulp van Google Analytics of een ander sitestatistieken programma. Uit dergelijke statistieken kunnen we dan een analyse maken rondom de meest belangrijke functionaliteit (taken) binnen uw huidige aanbod. Wanneer uw huidige site over een zoekmachine beschikt, dan kan er vaak een aanvullende analyse worden gedaan op basis van uitgevoerde zoekopdrachten. Dergelijke taakanalyse is bijvoorbeeld erg nuttig om de informatiearchitectuur van uw digitaal aanbod te bepalen.


Card sorting

Bij card sorting wordt de doelgroep gevraagd om op een bak vol kaarten, iedere kaart met een individuele functie, te groeperen, sorteren en prioritiseren. Een dergelijke oefening kan bjivoorbeeld plaatsvinden na een creatieve brainstorm, of op basis van input van de onderneming zelf. Card sorting is het meest nuttige in groepsverband, maar het kan nuttig zijn de deelnemer te vragen eerst individueel aan card sorting te doen. Met behulp van digitale instrumenten kan card sorting tevens goed op afstand worden uitgevoerd.


Gebruikerstesten

Wanneer u (bijvoorbeeld met behulp van bovenstaande methodes) heeft besloten wat u zal aanbieden kan het ontwerpproces van uw digitaal aanbod van start gaan. Al vrijwel direct kan u vervolgens de gebruiker betrekken om uw eerste ontwerpen te testen. Vaak wordt er bijvoorbeeld eerst een zogenaamde wireframe (ook wel: skeletontwerp) gemaakt, soms zelfs op papier, die u uw gebruiker kan voorleggen. Een dergelijk wireframe maakt meest ook deel uit van een functionele specificatie. In latere fases betrekt u uw klanten vervolgens door hen een ontwerp of werkend prototype voor te leggen.


A/B testen

Wanneer uw aanbod live is en grote groepen klanten u weten te vinden, dan kan u op continue basis de (presentatie van) uw aanbod optimaliseren op basis van de bevindingen uit uw sitestatistieken. Een instrument dat dan tot uw beschikking staat is de zogenaamde A/B-test waarin u telkens van een klein element een variant maakt en de helft van uw sitebezoekers deze variant toont. Nadat voldoende bezoekers in eenzelfde periode telkens ofwel de A- of de B-variant hebben gezien kan u met grote betrouwbaarheid concluderen welke variant u meer (conversie) oplevert. In feite zou u op continue basis dergelijke testen moeten uitvoeren.

MOGEN WIJ U HELPEN?

(Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.)