Bij verkoop via internet heeft de consument wettelijk het recht de ontvangen producten retour te zenden. Deze retouren zijn zeer kostbaar voor de onderneming en kunnen bij producten zoals mode oplopen tot zo’n 20 procent van het totaalaantal bestelde artikelen. EMAKERS ontwikkelde daarom een specifieke e-commerce retourservice.

Onderzoek toont dat de consument de bestelde producten eenvoudig verwacht te kunnen terugsturen, zonder daarvoor te moeten betalen. Veel bedrijven gebruiken het retourproces dan ook om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie en de twijfelende klant over de streep heen te trekken. Zij bieden een gratis retouradres en een ruimere bedenktijd dan wettelijk is vastgesteld.

REDEN VAN RETOUR

Klanten kunnen uw producten voor uiteenlopende redenen terugsturen. In het slechtste geval hebben zij zich bedacht en willen ze het product gewoonweg niet. Wanneer het product niet past kan u bijvoorbeeld een andere maat kan aanbieden. Ook kan het zijn dat de in uw webshop geadverteerde productkenmerken (bijvoorbeeld de kleur van het product) niet overeenkomen met de klantverwachting. Uit een dergelijke reactie kan u leren om het verkoopproces te verbeteren. Tot slot kan het zijn dat het product een defect vertoont (bij eerste gebruik) of dat de klant het niet werkende heeft gekregen.

BEST PRACTICES IN RETOURSERVICE

EMAKERS gelooft in het basisprincipe dat wanneer u verkoopt aan consumenten in een bepaald land, u tevens een aan dat land aangepaste dienstverlening moet kunnen leveren. Voor het retourproces betekent dat onder meer het aanbieden van een lokaal retouradres.

Het is goede praktijk om bij uw leveringspakket retourinstructies toe te voegen, of te verwijzen naar een pagina op uw webshop waar deze te raadplegen zijn. Naast het retouradres mag u uw klant in dergelijke instructies bijvoorbeeld vragen het product te identificeren en een reden van retour op te geven. Regelmatig wordt ook gevraagd de retourzending vooraf aan te melden via de webshop.

HET RETOURPROCES

Wanneer een product retour wordt ontvangen kan het retourproces beginnen met een melding naar de klant dat zijn of haar producten retour zijn ontvangen. Mede op basis van de opgegeven reden wordt vervolgens bekeken hoe deze afgehandeld dient te worden.

Om te beginnen wordt er gecontroleerd of uw klant inderdaad aan de retourvoorwaarden voldoet. Is het product bijvoorbeeld teruggestuurd binnen de daarvoor beschikbare tijd? Vervolgens wordt de staat van het product vastgesteld. Wanneer de retour voldoet aan de voorwaarden wordt een (geautomatiseerde) notificatie gestuurd, zodat u de terugbetaling in orde kan maken. Indien de retour niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunnen wij casus per casus met u in overleg treden over de vervolgprocedure.

Ook wordt de staat van het product gecontroleerd. Ongeopende producten worden direct als ‘nieuw’ beschouwd. Verder wordt het onderscheid gemaakt tussen een geopende verpakking, een gebruikt product, een licht beschadigd product, een zwaar beschadigd product of een defect product. Defecte producten kunnen wij laten vernietigen of (periodiek) aan u terugsturen.

Bij producten met een geopende verpakking, een gebruikt product, een licht beschadigd product of een zwaar beschadigd product trachten wij deze zo goed mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. Elektronische producten testen wij eerst individueel, waarna wij ze terugbrengen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. De producten worden schoongemaakt (eventueel gesteriliseerd) en tot slot herverpakt.

VAN KOSTENPOST NAAR OMZET

Iedere verkoper stelt zijn eigen regels wat er moet gebeuren met teruggestuurde producten.

Als nieuw beschouwde producten kunnen we voor u re-listen en bij een bestelling naar de nieuwe klant sturen.

De geretourneerde producten of een deel van de geretourneerde producten kunnen wij ook voor u met korting plaatsen in een separate verkoop via uw eigen site of derde kanalen zoals bijvoorbeeld Ebay. De kortingsprijs kan per product worden vastgesteld, afhankelijk van de staat van het product, met een duidelijke beschrijving bij verkoop waarom het product tegen korting wordt aangeboden. Deze korting kan door EMAKERS worden vastgesteld of individueel per product met u worden overlegd op basis van een foto van het desbetreffende product.

MOGEN WIJ U HELPEN?

(Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.)